Mijn passie

Mijn passie

Omstandigheden kunnen we niet altijd veranderen, wel de manier waarop we ermee omgaan…..


Mijn passie

Het is mijn passie om mensen te ondersteunen en tegelijkertijd te prikkelen in het proces dat ‘leven’ heet. Een proces waarin ze zich meer en meer bewust worden van zich-Zelf. Ik word blij als mensen zich gaan realiseren dat ze zélf de regisseur van hun leven mogen zijn; dat ze de ‘automatische piloot’ uit gaan zetten, zodat ze kunnen leven vanuit verbinding met zich-Zelf.  Dat leidt tot een bewuster, evenwichtiger en uiteindelijk gezonder leven.

Leid jij het leven of leidt het leven jou…………..

Als mensen, om welke reden dan ook om hulp of ondersteuning komen, voel ik verwondering als ze me in vertrouwen een stukje ‘mee laten lopen’ in hun leven om vervolgens te kunnen zien dat ze vaak met wat kleine handreikingen al mooie resultaten boeken.

Dankbaar voel ik me als deelnemers en cliënten me vertellen dat ze de handvatten hebben gekregen om vanuit de verbinding met zich-Zelf weer duidelijk gaan voelen en weten wat écht belangrijk is in het leven. Dat ze weer eigen verantwoordelijkheid nemen voor het leven, zodat ze bewuster keuzes maken, ze meer genieten en in balans zijn, en ze (zich) dus beter voelen.